Mari Kiviniemi Kaupan liitto

Mari Kiviniemi, on toiminut Kaupan liiton toimitusjohtajana viime vuoden alusta lähtien. Hänet valittiin eduskuntaan vuonna 1995 Vaasan vaalipiiristä, jota hän edusti kolme vaalikautta. Vuonna 2007 vaalipiiriksi vaihtui Helsinki, jonka kaupunginvaltuustossa hän myös toimi ja jonka edustajana hän oli vuoteen 2014 saakka. Ministerikokemusta Kiviniemellä on ulkoministeriöstä, jossa hän toimi ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä, sekä valtiovarainministeriöstä hallinto- ja kuntaministerin tehtävästä. Suomen pääministeri hän oli vuosina 2010-2011.

Ennen nykyistä tehtäväänsä Kiviniemi valittiin ensimmäisenä suomalaisena Pariisissa toimivan OECD:n eli Euroopan taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön apulaispääsihteeriksi. Toimessaan vuosina 2014-2018 hän vastasi kauppa ja maatalous-, tilasto-, hallinnon kehittämis- sekä yrittäjyys-, pk-yritys, aluekehitys- ja kaupunkipolitiikkaosastoista.

Tommi Tervanen Kotipizza Group

Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen on intohimoinen ruuan ystävä ja aktiivinen liike-elämän mielipidevaikuttaja. Tervasen johdolla Kotipizza-ketju uudistui vastuullisen ravintolatoiminnan suunnannäyttäjäksi ja sen emoyhtiö Kotipizza Group kasvatti arvonsa yli nelinkertaiseksi reilun neljän vuoden pörssissä olon aikana. Nyt Kotipizza jatkaa uudistumistaan panostamalla kuljetukseen ja digitaalisiin palveluihin.

Anna Sorainen Briiffi & Ground Communications

Anna Sorainen on strategisen viestinnän ja johtamisen asiantuntija, jolla on yli 25 vuoden kokemus mediasta, viestinnästä ja markkinoinnista. Anna työskentelee organisaatioiden ylimmän johdon ja asiantuntijoiden kanssa erityisesti vaativissa muutos- ja kriisitilanteissa. Annan ura alkoi Yleisradion TV1:n toimituksista uutis-, ajankohtais- ja urheilutoimittajana, ja vuonna 2005 hän perusti viestintätoimisto Ground Communicationsin.

Vuonna 2019 Anna valittiin Vuoden viestijäksi ja vuonna 2015 Vuoden puhujaksi Suomessa. Lokakuussa 2018 hän julkaisi kriisiviestintään ja -johtamiseen keskittyvän kirjan ”SORI – johtaja ja julkisuus kriisissä” (Alma Talent, 2018).

Petteri Parta Red Bull Finland

Petellä on poikkeuksellisen vahva kokemus päivittäistavarasektorin myynnistä, markkinoinnista ja johtamisesta. Runsaan viiden vuoden ajan Pete on vetänyt Suomen Red Bull -organisaatiota vahvalla mutta rennolla otteella ja saanut aikaan hyviä tuloksia yhteistyössä pt-kaupan kanssa.

Parin viime vuoden arvonnousut sekä oman brändin että koko kategorian osalta kertovat ammattimaisesta otteessa lanseerausten suunnittelun ja läpiviennin osalta.

Aleksi Salminen Kauppakeskus REDI

Aleksi Salminen on muotikaupan moniosaaja, joka päätyi sattumuksien kautta helmikuussa 2019 REDIn kauppakeskuksen kauppakeskusjohtajaksi. Aleksin intohimon kohteina ovat muutosjohtaminen, brändäys, sekä asiakaspalvelun- ja myynninjohtaminen. Hän on työskennellyt vuosien saatossa Dressmannin aluepäällikkönä, Carlingsin maajohtajana, KappAhl Oyn toimitusjohtajana, sekä kivijalkayrittäjänä.

Markku Mäenpää What´s Going On In Retail®

Yhdeksi Markun elämäntehtävistä on muodostunut seminaarin kokonaisuuden suunnittelu ja tuotanto. Pitkä kokemus vähittäiskaupasta, ketjunohjauksesta ja brändin rakentamisesta näkyy sekä seminaarin teemoissa että puheenvuorojen sisällöissä. Seminaarin puheenjohtajan roolissa hän varmistaa vuorovaikutteisen ja hedelmällisen keskustelun puhujien ja yleisön välillä, sopivasti provosoivaan sävyyn.

Antti Viertola Analyysiverstas

Antilla on vahva kokemus eri asiantuntijatehtävistä kaupan ja teollisuuden puolelta. Antin erityisosaamista on tuoteryhmäjohtaminen ja asiakasmarkkinointi sekä ymmärrys siitä miten tiedon paremmalla hyödyntämisellä voidaan ymmärtää, ennakoida ja muuttaa ostokäyttäytymistä.

Analyysiverstas syntyi aikanaan Antin omasta käyttäjäkokemuksesta ja oivalluksesta, että data on oivaltamisesta varten ja analytiikasta saatavat hyödyt on tuotava koko organisaation käyttöön.

Jone Korpi Idea Markkinointi

Jone Korpi on tamperelainen, 19 vuotias yrittäjä ja kevään 2020 abiturientti. Nuoresta iästään huolimatta - ellei jopa siitä syystä Jone tarjoaa asiakkailleen strategisen brändikehityksen, digimarkkinoinnin ja markkinoinnin automaation palveluita uudenlaisella, freesimmällä ajatusmallilla.

Jenna Mäntynen Futures Platform

Jenna Mäntynen on strategisen ennakoinnin asiantuntija. Työkseen hän auttaa yrityksiä luomaan sisäistä valmiutta tunnistaa tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia ennakoinnin avulla.

Jenna työskentelee organisaatioiden ylimmän johdon, innovaatiotiimien sekä strategiatyöryhmien kanssa rakentaen organisaation sisäisiä ennakointikyvykkyyksiä. Jennalla on vankka kokemus niin myynnistä, markkinoinnista, asiakashallinnasta kuin yrityksen johdon tarpeista, joka edesauttaa ennakoinnin kokonaisvaltaisten tarpeiden huomioon ottamisen.

Dataan, tietojärjestelmiin sekä tiedolla johtamiseen intohimoisesti suhtautuva Jenna on uransa aikana työskennellyt myös ulkomailla vastaten kansainvälisen ohjelmistoalan yrityksen asiakkuuksista sekä prosessien kehityksestä.

Annukka Pokki Zetadisplay

Annukka Pokilla on lähes 20 vuoden kokemus asiakkuusjohtamisesta. Hän toimii tällä hetkellä kaupallisena johtajana ZetaDisplayssa, missä hän vastaa Suomen myyntiorganisaation johtamisesta ja kehittämisestä. Rautaisen retail-osaamisensa myötä Annukka on viemässä ZetaDisplayn osaamista yhä vahvemmin kohti strategisia kumppanuuksia, joissa perinteisen asiakas-toimittaja -mallin sijaan toimitaan aidossa kumppanuussuhteessa asiakkaan kanssa. Annukan saa helposti innostumaan dataohjatusta markkinoinnista ja hänellä on myös runsaasti kokemusta myymälämarkkinoinnin ratkaisuista.

Arto Sivonen Måndag

Arto Sivonen on markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija, ja ollut töissä mainostoimistoissa eri puolilla maailmaa jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Arto on myös urbaani aktivisti, ja ollut myös monen yhteiskunnallisen aloitteen ja teon takana sekä uskoo yritysaktivismin voimaan. Viimeiset vuodet hän on johtanut yhteiskunnalliseen markkinointiin ja aktivismiin erikoistunutta suunnittelutoimisto Måndagia ja toimii tällä hetkellä yrityksen luovana johtajana.

Juhana Rintala Ruokaboksi

Juhana Rintala on Ruokaboksin perustaja ja toimitusjohtaja. Ennen Ruokaboksia Juhana asui perheineen monta vuotta Tukholmassa ja toimi ICA:n verkkokaupan myynti- ja markkinointijohtajana. Aitiopaikka ruoan verkkokaupan tuomaan mullistukseen Ruotsissa rohkaisi lähtemään yrittäjäksi kotiin Suomeen. Ruokaboksi on kolmessa vuodessa kasvanut nopeasti ja saavuttanut vankan markkinajohtajan aseman.

Arhi Kivilahti Ada Insights

Arhi on kerännyt kokemusta kaupan alasta miltei kaikista näkökulmista.

Tutkijana Arhi keskittyi innovaatioiden ja niiden aikaansaamien toimialamuutosten tutkimiseen. Oxfordin yliopiston Saïd Business Schoolissa hän syventyi siihen miten ruoan verkkokauppa on syntynyt Englannissa ja miten se on muokannut maan ruokakaupan kilpailukenttää.

Väiteltyään Aalto yliopistosta Arhi työskenteli konsulttina neuvoen lukuisia kaupan alan organisaatioita verkkokaupan mahdollisuuksista. Vuodet Keskolla toivat arvokasta perspektiiviä siihen miten yksi maan suurimmista kaupan alan organisaatioista reagoi digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin.

Kesko-vuosien jälkeen Arhi perusti oman ruoan verkkokaupan start upin. Se tarjosi kokemusta siitä miten kaupan alan verkkokaupan voi rakentaa hyvin pienin resurssein. Akateeminen maailma ja sen jälkeiset vuodet konsulttina ovat tuoneet syvän ymmärryksen siitä mitä kaupan alalla tapahtuu kansainvälisesti ja mihin ala on menossa.

Lisää puhujakiinnityksiä tulossa elo-syyskuun aikana.